Aiber faciliteert en organiseert DBFM(O) contracten voor haar klanten voornamelijk in de infra.

Training in het opstellen van CAPEX & OPEX

Opdracht

Juiste toepassing CAPEX en OPEX instrueren ten behoeve van DBFM(O) contracten.


Aanpak

Kensan heeft een training opgezet waarin de begrippen CAPEX en OPEX in relatie tot Asset Management zijn beschreven. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn inzichtelijk gemaakt in relatie tot de ‘Life Cycle’ en ‘Life Cycle Cost’. Hierbij is tevens aandacht besteed aan de vereiste organisatiestructuur en cultuur om succesvol een DBFM(O) contract te managen.


Toegevoegde waarde

De training geeft de deelnemer inzicht in het opzetten van CAPEX en OPEX budgetten binnen DBFM(O) contracten. Een methode tot objectieve besluitvorming ten aanzien van CAPEX versus OPEX budget kan direct worden toegepast in het DBM(O) contract. Als vervolg verzorgt Kensan een training waarin wordt toegelicht hoe een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wordt opgezet.

lees meer over de activiteiten neem contact met ons op

Kensan heeft voor Aiber een training opgezet waarin de begrippen CAPEX en OPEX in relatie tot Asset Management zijn beschreven.

Tags: Infra / Organisatieadvies