Elopak produceert verpakkingen voor diverse vloeibare voedingsmiddelen. Stilstand van productielijnen is geen optie.

Realisatie van een beheersbare bedrijfsvoering

Opdracht

Het uitvoeren van een risicoanalyse voor een aantal kritische productie-installaties. Het doel van de analyse is het realiseren van een beheersbare bedrijfsvoering met aandacht voor veiligheid, milieu, kwaliteit en met een hogere betrouwbaarheid van de installaties. Aanleiding was het falen van

één systeem dat direct effect had op een groot aantal productielijnen en op de productiecapaciteit voor meerdere dagen. Stilstand is geen optie!


Aanpak

Tijdens de analyse wordt het gebruik van de installaties afgestemd op de actuele bedrijfseconomische-, arbo-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen. Hierbij zijn vertegenwoordigers van productie, technische dienst, QHSE en de leverancier c.q. ontwerper van de productie-installaties betrokken.


Toegevoegde waarde

De door Kensan uitgevoerde risicoanalyse heeft diverse risico’s blootgelegd. Mitigerende maatregelen zijn voorgesteld en geïmplementeerd. Technische aanpassingen, zoals detectoren en automatische beveiligingen, zijn verbeterd. Het onderhoudsplan is op diverse punten bijgesteld en de schoonmaakactiviteiten aan productie-installaties door een een externe contractor zijn aangescherpt. De veiligheid en betrouwbaarheid van de productie is aantoonbaar toegenomen.

neem contact met ons op