Primus produceert al meer dan 100 jaar ouwel. Klanten stellen in hoog tempo meer en hogere eisen aan het product mede door de groeiende markt voor biologische producten en labels wereldwijd.

Risicoinventarisatie en verbetering technisch en operationeel beheer

Opdracht

De klanten van Primus stellen meer en hogere eisen aan de ouwel ten aanzien van samenstelling, structuur, verwerkbaarheid, duurzaamheid en houdbaarheid. Hierdoor moet opnieuw worden vastgesteld wat de kritische procescriteria zijn. Met deze nieuwe criteria als uitgangspunt worden de (nieuwe) risico’s in kaart gebracht en wordt het het technisch en operationeel beheer verbeterd.


Aanpak

Om de kwaliteitsverbetering goed te kunnen invullen is allereerst een analyse van de procescriteria uitgevoerd. Dit is zowel aan de hand van de bestaande productie als het nieuwe verbeterde proces (recept) gedaan. Vervolgens is naar de de asset performance gekeken middels een risico- inventarisatie gebaseerd op FMECA. Om de risico’s te mitigeren en de asset performance te verbeteren, is een aantal productiemachines aangepast en procesinstellingen eenduidig vastgelegd. Vanuit het oogpunt van technisch beheer zijn praktische onderhoudsplannen en duidelijke instructies voor onderhoud en productie opgesteld.


Toegevoegde waarde

Gedocumenteerde kennis van het proces en de asset performance, om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen, was slechts mondjesmaat aanwezig en sloot niet meer aan op de huidige staat van de productielijnen. Kensan heeft, in samenwerking met maintenance engineers en werkvoorbereiders van Aiber, een risico-inventarisatie uitgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot technische aanpassingen in de productie die de kwaliteit en betrouwbaarheid ten goede komen. Om de verbeteringen te borgen, is tevens een preventief onderhoudsplan opgesteld en geïmplementeerd in Ultimo. Dit preventieve onderhoudsplan sluit naadloos aan bij de huidige en toekomstige status van de installatie. Door deze aanpak is er gericht een optimalisatie doorgevoerd, waarbij zowel de kwaliteit van de huidige producten alsmede nieuwe producten kan worden gegarandeerd. Dit in combinatie met een verbeterde afstemming tussen onderhoud en operatie zorgen ervoor dat onnodige stilstand wordt beperkt en er derhalve meer kan worden geproduceerd. Tevens heeft Kensan (tijdelijk) een deel van de werkvoorbereiding op zich genomen. Operationeel zijn een aantal organisatorische aanpassingen in gang gezet, zodat de organisatie klaar is om zorg te dragen voor een continu verbeterprogramma.

neem contact met ons op