Een railkoker, ook wel busbar of busduct genoemd, wordt ingezet voor het maken van een verbinding tussen een transformator en een hoofdverdeler. Medio 2019 is Alpha Railkoker overgenomen door Batenburg Energietechniek.

Beoordeling internationaal distributiecontract

Opdracht

Kensan heeft voor Alpha Railkoker een internationaal distributiecontract van DKC Power Solutions SRL beoordeeld.


Aanpak

Voorafgaand aan de contract beoordeling is in samenwerking met de directeur-eigenaar en de technisch salesmanager kritisch gekeken naar de marktpositionering, de impact op de bedrijfsvoering en concurrentiepositie van Alpha Railkoker. Met deze kennis is het contract beoordeeld en zijn de nodige aanpassingen meegenomen tijdens de onderhandelingen.


Toegevoegde waarde

Kensan heeft de directie ondersteund bij belangrijke vragen en strategische keuzes met betrekking tot de positionering van Alpha Railkoker. Deze ondersteuning en reflectie zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst en continuïteit van Alpha Industrial.

neem contact met ons op