Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doet het innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. Het bedrijf transporteert het afvalwater naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd en teruggegeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceert het bedrijf 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.

Is de organisatie gereed voor de toekomst?

Opdracht

Kennis van de assets is van cruciaal belang gebleken om de taken en verantwoordelijkheden van het waterschapsbedrijf goed te kunnen uitvoeren. De opdracht luidt: inventariseer welke resources nodig zijn om de asset-inventarisatie compleet te maken en een CAPEX- en OPEX-planning te kunnen opstellen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde organisatie om bovenstaande activiteiten te borgen en in de toekomst te continueren, rekening houdend met de innovatieagenda waarin onder meer aanpassingen zoals Verdygo en Nereda technieken zijn opgenomen.


Aanpak

Allereerst heeft Kensan op basis van recente projecten gekeken naar de volledigheid, betrouwbaarheid en daarmee de waarde van de huidige gegevens. De mate waarin deze informatie digitaal beschikbaar is, is hierbij meegenomen. Vervolgens zijn de activiteiten en benodigde capaciteit in kaart gebracht op basis van de huidige situatie. Dit is aangevuld met de acties die nodig zijn om de innovatieagenda te realiseren. Dubbelingen (oude assets die binnenkort vervangen worden door nieuwe technieken) zijn geëlimineerd.


Toegevoegde waarde

Het advies betreft de inrichting van de assetmanagementorganisatie voor de komende 5 jaar.  De functies van de Asset Manager, Maintenance Engineer en Werkvoorbereider in diverse rollen, aangevuld met een technisch financieel specialist, zijn toebedeeld aan taken en gekoppeld aan specifieke assets. Het advies is door de Asset Manager en directie meegenomen bij de onderbouwing en inrichting van de nieuwe organisatie van het Waterschap Limburg.

neem contact met ons op