Shell Reliability Engineering draagt zorg voor de betrouwbaarheid en verbetering van beschikbaarheid van de Assets van Shell Nederland Raffinaderij.

Mitigating availability threats

Opdracht

Reliability Engineering (RE) by mitigating availability threats. Kensan is gevraagd om de grotere bedreigingen die met name impact hebben op veiligheid, milieu, reputatie en beschikbaarheid van systemen te analyseren. De focus ligt op de utiliteit- en distributiesystemen, zoals de waterpomphuizen. Daarnaast hebben we slecht presterende systemen en systemen met veel storingen (de zogenaamde “bad actors”) aan een analyse onderworpen.


Aanpak

De Reliability Engineer is de schakel c.q. coördinator tussen productie, vakdiensten en de onderhoudsafdeling. We hebben de bedreigingen geïnventariseerd, beschreven en gerankt. Vervolgens is een ‘threat owner’ en een ‘mitigation lead’ aangesteld om gezamenlijk oplossingen te bedenken. Indien dit tot een investeringsvoorstel leidt, blijft de reliaibity engineer betrokken om de effectiviteit van de oplossing te monitoren.


Toegevoegde waarde

Kensan ondersteunt de organisatie door het risicomanagementproces met de verschillende specialisten te faciliteren en daardoor bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de utiliteit- en distributiesystemen.

neem contact met ons op